Fara í efni

Greinar og viðtöl

Milda hjartað

Það má segja að VIRK sé eins og seglskúta en að sigla slíku skipi útheimtir þekkingu á seglbúnaðnum og samstíga áhöfn þar sem fólk tekur að sér ákveðin hlutverk um borð. Það þarf skynsemi og útsjónarsemi til að taka ákvarðanir um hvað best er að gera hverju sinni og áhöfnin þarf að vera samstíga í aðgerðum ef vel á að takast að stýra seglskútunni. Kærar þakkir til starfsfólks VIRK fyrir vel unnin störf.

Endurkoma til vinnu að afloknu veikindaleyfi

Í þessari grein er fjallað um fyrstu niðurstöður umfangsmikillar rannsóknar á vegum VIRK og sjúkrasjóða tíu stéttarfélaga á atvinnustöðu einstaklinga sem höfðu fengið greidda sjúkradagpeninga vegna veikinda árið 2018 og 2019.

Bókarýni - Mindset Matters

Bókin Mindset Matters - Developing Mental Agility and Resilience to Thrive in Uncertainty, kom út árið 2022 og er skrifuð af Dr. Gemmu Leigh Roberts. Roberts er sálfræðingur á sviði vinnusálfræði og hefur aðstoðað einstaklinga, teymi og mörg af stærstu fyrirtækjum heims við að byggja upp seiglu og vinna með hugafar til aukins árangurs og vaxtar.

Forvarnaverkefni VIRK

VIRK hefur lagt áherslu á fjölbreytt verkefni á sviði forvarna undanfarin ár. Þessi verkefni skiptst í fjóra flokka: Heilsueflandi vinnustaður, rannsóknir, velvirk.is og vitundarvakningar.

Horft til framtíðar – Staða rannsókna hjá VIRK

Það er óumdeilt að rannsóknir – sem byggja á gagnreyndum rannsóknaraðferðum – eru grundvöllur að framþróun þekkingar. Þetta á sérstaklega við um hið þverfaglega eðli starfsendurhæfingar en þar reynir á aðkomu og samvinnu ólíkra fagstétta.

Úrræði – Markviss endurkoma til vinnu

Hlutverk úrræðasviðs VIRK er að hafa umsjón með þeirri þjónustu sem VIRK kaupir, sinna eftirliti með þjónustukaupum og tryggja upplýsingastreymi varðandi úrræði til þjónustuaðila, ráðgjafa, atvinnulífstengla og sérfræðinga VIRK. Þá er þróunar- og umbótastarf fyrirferðarmikið á sviðinu.

Vinna og verkir

Starfstengdir stoðkerfisverkir teljast til verkjaástands sem rekja má til, eða leiðir af sér, skerta starfsgetu til skemmri eða lengri tíma. Hversu mikið starfsgetan skerðist fer eftir ýmsu, meðal annars hversu slæmir verkirnir eru, eðli þeirra og öðrum tengdum einkennum.

Aukum atvinnuþátttöku – Hlutaveikindi í starfi

Langvarandi fjarvera frá vinnu vegna veikinda eða slysa er kostnaðarsöm fyrir samfélagið auk þess sem hún getur haft skaðleg áhrif á heilsu einstaklinga þegar til lengri tíma er litið.

Langvinnir verkir, starfsendurhæfing og endurkoma til vinnu

Í starfsendurhæfingu er nauðsynlegt að geta hugað að styrkleikum og hindrunum samtímis. Mikilvægt er að átta sig á því hvernig heilsufar og færniskerðingar hafa áhrif á atvinnuþátttöku en jafnframt er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því hvaða færni og styrkleikar eru til staðar sem nýst geta á vinnumarkaði.

Hafa samband