Fara í efni

Siðareglur starfsfólks VIRK

Starfsfólk VIRK hófst handa við að skrá siðareglur snemma árs 2020 og var þeirri vinnu að mestu lokið í desember sama ár.

Ekkert eitt atvik gaf tilefni til þess að siðareglur yrðu skráðar en starfsfólk var meðvitað um að stundum koma upp tilvik í starfsemi VIRK þar sem um siðferðileg álitamál er að ræða. Siðareglurnar geta nýst sem nokkurs konar leiðarljós þegar þau tilvik koma upp.

Siðareglurnar voru unnar af fjölbreyttum hópi starfsfólks í ólíkum störfum hjá VIRK og naut hópurinn leiðsagnar frá Henry Alexander Henryssyni siðfræðingi í upphafi.

Þegar hópurinn var tilbúinn með drög að siðareglum voru þær kynntar fyrir starfsfólki og þeim gefinn kostur á að skila inn ábendingum. Að því loknu voru þær gefnar út.

Siðareglur starfsfólks VIRK

 • Við stuðlum að því að VIRK skili samfélagslegum ávinningi með árangursríkri og markvissri starfsendurhæfingu sem mætir þörfum einstaklinga og atvinnulífs.
 • Við vinnum af heilindum og höfum í heiðri sanngirni og heiðarleika.
 • Við gætum trúnaðar og þagmælsku í hvívetna og meðhöndlum trúnaðarupplýsingar af virðingu og varkárni.
 • Við ástundum fagleg vinnubrögð og leitumst við að bæta þekkingu okkar og færni í starfi.
 • Við lærum af reynslu og miðlum þekkingu til umbóta í starfsemi VIRK.
 • Við gætum jafnræðis, forðumst hagsmunaárekstra og misnotum ekki stöðu okkar í þágu einkahagsmuna.
 • Við afþökkum persónulegar gjafir vegna starfs okkar.
 • Við sýnum kostnaðarvitund og berum virðingu fyrir tíma, fjármunum og öðrum auðlindum.
 • Við eigum farsæl samskipti, sýnum hvort öðru, einstaklingum í þjónustu og samstarfsaðilum virðingu.
 • Við bregðumst við þegar tiltekin háttsemi stríðir gegn siðareglum. Eigum þá samtal við samstarfsfélaga, stjórnanda eða trúnaðarmann.
 • Við tölum af sanngirni og hollustu um VIRK í samfélaginu.

Hafa samband