Fara í efni

Hlutverk og framtíðarsýn

Hlutverk VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga með heilsubrest sem stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði.

 • VIRK veitir markvissa og árangursríka þjónustu á sviði starfsendurhæfingar
 • VIRK nýtir þekkingu, rannsóknir og reynslu til að tryggja samþætta, árangursríka og örugga þjónustu
 • VIRK veitir þjónustu í samstarfi við stéttarfélög, fagaðila, fyrirtæki og stofnanir um allt land
 • VIRK vinnur með atvinnulífinu að því að skapa fjölbreytt tækifæri fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu
 • VIRK stuðlar að auknum rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar
 • VIRK sinnir forvörnum, þróunarverkefnum og fræðslu með það að markmiði að koma í veg fyrir brottfall einstaklinga af vinnumarkaði.

Um VIRK - Starfsendurhæfingarsjóð gilda lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða 60/2012

Framtíðarsýn VIRK 2025

VIRK skilar samfélagslegum ávinningi með árangursríkri og markvissri starfsendurhæfingu sem mætir þörfum einstaklinga og atvinnulífs.

 • Þjónustan er straumlínulöguð og þrepaskipt út frá vanda einstaklinga
 • Skilvirkt og öflugt samstarf er við fagaðila, vinnustaði, stéttarfélög, lífeyrissjóði og stofnanir um allt land
 • Almenn vitneskja er um ávinning af starfi VIRK og rétt einstaklinga til þjónustu hjá VIRK
 • Atvinnutenging VIRK stuðlar að auknum tækifærum á vinnumarkaði fyrir einstaklinga með heilsubrest
 • Forvarnarverkefni VIRK stuðlar að heilsusamlegu starfsumhverfi og eykur þannig þátttöku
  einstaklinga á vinnumarkaði
 • VIRK er fyrirmyndar vinnustaður þar sem lögð er áhersla á vellíðan og árangur starfsmanna  

Samhliða innleiðingu á stefnu VIRK verður horft til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Unnið verður sérstaklega að heimsmarkmiðum um heilsu og vellíðan, góða atvinnu og hagvöxt og aukinn jöfnuð.

Hafa samband