Fara í efni

Stjórn og stofnaðilar

Stjórn VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs er skipuð fjórtán fulltrúum. Nánar tiltekið fjórum frá ASÍ, einum frá BSRB, einum frá KÍ og BHM sameiginlega, fjórum frá SA, einum frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, einum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg sameiginlega, framkvæmdastjóra Landssamtaka lífeyrissjóða fyrir hönd samtakanna og einum frá félags- og húsnæðismálaráðherra. Skipa skal og tíu fulltrúa til vara, tvo frá ASÍ, einn frá BSRB, einn frá BHM og KÍ sameiginlega, tvo frá SA, einn frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, einn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg sameiginlega, einn frá Landssamtökum lífeyrissjóða og einn frá félags- og húsnæðismálaráðherra.

Framkvæmdastjórn er skipuð sex fulltrúum úr stjórn. Tveimur frá ASÍ, tveimur frá SA, einum frá heildarsamtökum opinberra starfsmanna og einum frá opinberum vinnuveitendum. Formaður og varaformaður stjórnar skulu vera í hópi þessara sex fulltrúa í framkvæmdastjórn og aðrir skulu kjörnir á fyrsta stjórnarfundi eftir ársfund ár hvert.

Stjórn VIRK 2020-2021

Formaður:
Davíð Þorláksson 

Varaformaður:
Ragnar Þór Pétursson

Meðstjórnendur:
Garðar Hilmarsson
Halldóra Friðjónsdóttir
Hannes G. Sigurðsson 
Heiðrún Björk Gísladóttir
Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir
Lilja K. Sæmundsdóttir
Margrét Sigurðardóttir
Ragnar Þór Ingólfsson
Sólveig Anna Jónsdóttir 
Sólveig B. Gunnarsdóttir
Unnur Sverrisdóttir
Þórey S. Þórðardóttir

Varamenn:
Drífa Snædal
Georg Páll Skúlason
Guðmundur Heiðar Guðmundsson
Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir
Kristín Þóra Harðardóttir
Lóa Birna Birgisdóttir
Sigurbjörn Sigurbjörnsson 
Sonja Ýr Þorbergsdóttir
Sverrir Jónsson
Þórunn Sveinbjarnardóttir

Framkvæmdastjórn VIRK 2020-2021 

Davíð Þorláksson
Heiðrún Björk Gísladóttir
Lilja K. Sæmundsdóttir
Margrét Sigurðardóttir
Ragnar Þór Pétursson
Sólveig Anna Jónsdóttir

Stofnaðilar VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs:

Alþýðusamband Ísland
Samtök atvinnulífsins
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
Bandalag háskólamanna
Kennarasamband Íslands
Fjármálaráðherra
Reykjavíkurborg
Launanefnd sveitarfélaga

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður er sjálfseignastofnun sem var upphaflega stofnuð af Alþýðusambandi Íslands og Samtökum atvinnulífsins í maí 2008. Í janúar 2009 var síðan undirrituð ný stofnskrá sjóðsins með aðkomu stéttarfélaga og atvinnurekenda á opinberum vinnumarkaði. Sjóðurinn byggir á samkomulagi um nýtt fyrirkomulag starfsendurhæfingar í kjarasamningum á vinnumarkaði á árinu 2008. Sjá má stutt ágrip af sögu VIRK hér.

Um VIRK gilda lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012. Samkvæmt lögunum eiga atvinnurekendur, lífeyrissjóðir og ríkið að greiða hver um sig 0,10% af heildarlaunagreiðslum á vinnumarkaði til VIRK- sjá nánar hér.

Með kjarasamningum ASÍ og SA í febrúar 2008 var undirrituð yfirlýsing um uppbyggingu sjóðsins, yfirlýsinguna í heild sinni má finna hér.

Hafa samband