Fara í efni

Samskiptasamningur starfsfólks VIRK

Starfsfólk VIRK hefur gert með sér Samskiptasamning til að undirstrika mikilvægi góðra samskipta á
vinnustaðnum.

Markmið með gerð svona samnings er að starfsfólk upplifi vellíðan í vinnu og sálrænt öryggi og ákveði í sameiningu hvernig hegðun þeir vilji að ríki á vinnustaðnum.

Samskiptasamningur VIRK inniheldur níu innihaldsríkar setningar er starfsfólk hvatt til að virða og starfa eftir honum, ásamt gildum VIRK sem eru metnaður, virðing og fagmennska.

  • Við komum fram við aðra eins og við viljum að aðrir komi fram við okkur
  • Við beitum virkri hlustun án fordóma og sýnum jákvætt viðmót og þolinmæði
  • Við setjum okkur sjálfum mörk og virðum mörk annarra
  • Við tölum við fólk, ekki um fólk
  • Við höfum hugrekki til að segja það sem okkur býr í brjósti á málefnalegan hátt
  • Við sýnum ólíkum skoðunum umburðarlyndi, við megum vera ósammála
  • Við höfum öll rétt til að koma með hugmyndir, gefum þeim tækifæri og hugsum í lausnum
  • Við eigum samtal, túlkum ekki í eyður og látum vita ef okkur mislíkar eitthvað
  • Við sýnum tillitssemi í opnu rými

Við ráðningu nýs starfsfólks er farið vel yfir Samskiptasamninginn og mikilvægi hans í menningu VIRK.

Ef upp kemur grunur um að ekki sé starfað samkvæmt honum er málið tekið fyrir og rætt.

Hafa samband