Fara í efni

Laun og bætur

VIRK hefur ekki með framfærslu að gera og ber ekki ábyrgð á framfærslu einstaklinga.

Í töflunni hér að neðan má finna yfirlit yfir þá aðila sem geta komið að greiðslu launa eða framfærslubóta ef um er að ræða skerta starfshæfni vegna veikinda eða slyss.

Hér er eingöngu um að ræða yfirlit, en mikilvægt er að einstaklingar leiti sér aðstoðar og nánari upplýsingar hjá þeim sem tilgreindir eru í töflunni. Ráðgjafar hjá sjúkrasjóðum stéttarfélaga munu einnig aðstoða einstaklinga í þessum efnum.

Tafla - Yfirlit yfir laun og bætur í kjölfar veikinda eða slyss

 


Tegund réttinda/bóta


Lýsing


Nánari upplýsingar

Launagreiðslur frá atvinnurekanda

 

Launamenn eiga rétt á greiðslu launa í fjarveru vegna veikinda eða slysa. Tímalengd greiðslna ræðst bæði af starfsaldri og af gildandi kjara- og ráðningarsamningi viðkomandi starfsmanns. 

Nánari upplýsingar um rétt til launa í veikindum er hægt að fá hjá stéttarfélagi starfsmanns og/eða atvinnurekenda viðkomandi.

 

Greiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga

 

Sjúkrasjóðir stéttarfélaga greiða dagpeninga í veikinda- og slysaforföllum. Tímalengd og fjárhæð greiðslna er mismunandi eftir sjóðum og ávinnslu réttinda hjá viðkomandi starfsmanni. 

Nánari upplýsingar um bótarétt hjá sjúkrasjóði er að finna hjá stéttarfélagi starfsmanns.

 

Greiðslur úr lífeyrissjóðum

 

Ef starfshæfni starfsfólks er skert til lengri tíma vegna veikinda eða slyss gæti viðkomandi átt rétt á lífeyri úr samtryggingarsjóði lífeyrissjóðs eða lífeyrissjóða. 

Nánari upplýsingar um rétt til lífeyris úr lífeyrissjóði er að finna hjá lífeyrissjóði starfsmanns.

 

Bætur hjá Tryggingastofnun ríkisins

 

Tryggingastofnun ríkisins greiðir bætur og lífeyri vegna örorku og endurhæfingar. M.a. er um að ræða eftirfarandi bætur:

· Endurhæfingarlífeyrir
· Örorkulífeyrir
· Örorkustyrkur
· Tekjutrygging
· Heimilisuppbót
· Maka og umönnunarbætur
· Barnalífeyri
· Ýmis konar styrkir vegna sérstakra aðstæða eða kostnaðar

Á heimasíðu Tryggingastofunar www.tr.is er að finna upplýsingar um greiðslur vegna örorku og skertrar vinnugetu. Þar er einnig að finna reiknivél sem gefur niðurstöðu um rétt til bóta m.v. mismunandi forsendur.

Nánari upplýsingar er einnig að finna hjá þjónustumiðstöð Tryggingastofunar í síma 5604460 og er hún opin alla virka daga frá 9:00 – 15:30

Fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélagi

 

Sveitarfélögum er skylt að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð sér og sínum farborða án aðstoðar. Einnig er heimilt að veita einstaklingum og fjölskyldum aðstoð vegna óvæntra aðstæðna og áfalla. Sveitarfélög setja sér reglur um fjárhagsaðstoð sem eru mismunandi eftir sveitarfélögum.

Nánari upplýsingar um fjárhagsaðstoð sveitarfélags er að finna hjá félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélags.

 

Bætur hjá tryggingafélagi

 

Ef starfsmaður hefur keypt sér sérstakar tryggingar þar sem um er að ræða framfærslubætur vegna veikinda eða slysa þá á hann rétt á að fá greiðslur í samræmi við ákvæði þessara trygginga.

Nánari upplýsinga um bótarétt samkvæmt þeim tryggingum sem eru í gildi er að finna í skilmálum þessara trygginga hjá viðkomandi Tryggingafélagi.

 

 

Algengur ferill í bótagreiðslum vegna framfærslu

Ef um er að ræða fjarveru frá vinnu í lengri tíma þá er algengur ferill í bótagreiðslum eftirfarandi:

  1. Starfsmaður byrjar á að fá greidd laun frá atvinnurekanda í veikindum í samræmi við rétt sinn
  2. Eftir að launagreiðslum lýkur fær starfsmaður greidda dagpeninga frá sjúkrasjóði stéttarfélags
  3. Eftir að bótatímabili hjá sjúkrasjóði lýkur þá taka við bætur frá lífeyrissjóði og/eða Tryggingastofnun eftir aðstæðum

Áður en fjárhagsaðstoð er veitt frá sveitarfélagi er fyrst athugað hvort viðkomandi eigi rétt til bóta hjá öðrum aðilum.

Ef um er að ræða greiðslur frá tryggingafélagi þá fer um þær eftir skilmálum þeirra trygginga sem einstaklingurinn hefur fjárfest í.

Hér er um að ræða algengan feril en ekki þann feril sem alltaf á við. Aðstæður fólks eru alltaf einstaklingsbundnar og stundum flóknar og því er mikilvægt að einstaklingar leiti sér aðstoðar við að sækja rétt sinn til framfærslubóta vegna veikinda eða slysa.

Slysa- og dánarbætur

Í töflunni hér að ofan er yfirlit yfir aðila sem greiða bætur til framfærslu vegna skertrar starfsorku. Starfsmenn geta auk þessara bóta átt rétt á slysabótum ef slys leiðir til varanlegrar örorku og aðstandendur geta átt rétt á dánarbótum ef slys leiðir til andláts. Hér er um að ræða bætur sem eru yfirleitt greiddar í einu lagi. Starfsmenn eða aðstandendur geta átt rétt á þessum bótum hjá eftirfarandi aðilum:

  • Atvinnurekanda - í samræmi við gildandi kjara- og ráðninarsamninga.
  • Sjúkrasjóðum - í samræmi við reglugerð viðkomandi sjúkrasjóðs.
  • Tryggingafélögum – í samræmi við ákvæði þeirra trygginga sem starfsmenn hafa keypt.
  • Tryggingastofnun ríkisins – bætur eru yfirleitt greiddar í formi dagpeninga og flokkast því sem framfærslubætur – sbr. taflan hér að framan. Í ákveðnum tilfellum greiðir Tryggingastofnun þó slysabætur í einni fjárhæð vegna örorku eða andláts.

Upplýsingar um rétt til slysabóta eru veittar af ofangreindum aðilum. Starfsmenn munu einnig geta snúið sér til ráðgjafa hjá sjúkrasjóði til að fá upplýsingar og aðstoð vegna þessa.

Getum við bætt efni síðunnar?

Hafa samband