Fara í efni

Laus störf

Ráðgjafi VIRK á Ísafirði

VIRK leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf ráðgjafa. Um er að ræða mjög krefjandi, fjölbreytt en jafnframt gefandi starf og einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði. Umsækjandi þarf að hafa víðtæka reynslu og þekkingu á einstaklingsráðgjöf og atvinnulífi. Æskilegt er að umsækjandi geti byrjað sem fyrst. Um fullt starf er að ræða en hlutastarf kemur einnig til greina. Skilyrði er mjög góð kunnátta í íslensku. Starfsstöð er á skrifstofu Verkalýðsfélaga Vestfirðinga, Ísafirði.

Helstu verkefni og ábyrgð

 •  Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
 • Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
 • Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
 • Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í starfsendurhæfingu og vinnustaði
 • Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendu

Menntunar- og hæfnikröfur

 • Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar

 • Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða starfsendurhæfingar

 • Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund

 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum

 • Skipulagshæfni og kostnaðarvitund

 • Góð þekking á vinnumarkaði

 • Hreint sakavottorð

 • Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2024. Umsóknir óskast fylltar út á alfred.is

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem á skýran hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur starfsins.

Nánari upplýsingar veitir Sólmundur Már Jónsson, mannauðsstjóri - solmundur@virk.is

Hafa samband