Fara í efni

Laus störf

Notendaþjónusta og umsjón tækja og húsnæðis

VIRK leitar að þjónustulunduðum og metnaðarfullum einstaklingi í fjölbreytt og krefjandi starf. Um er að ræða notendaþjónustu við starfsfólk VIRK, uppsetningu og umsjón með tölvubúnaði og umsjón með húsnæði og hússtjórnarkerfum. Öryggi og þjónusta eru grunnþættir í starfinu.

Um nýtt starf er að ræða sem gefur möguleika á að þróa starfið. Æskilegt er að umsækjandi geti byrjað sem fyrst.

Helstu verkefni

 • Almenn notendaþjónusta
 • Umsjón og uppsetning á tölvubúnaði og öðrum tækjum
 • Umsjón og eftirlit með húsnæði VIRK
 • Umsjón og eftirlit með hússtjórnarkerfum
 • Kostnaðareftirlit
 • Önnur verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni og samkvæmt starfslýsingu

Menntunar- og hæfnikröfur

 • Menntun á sviði kerfisstjórnunar, tölvuumsjónar eða notendaþjónustu
 • Starfsreynsla við notendaþjónustu og tölvuumsjón
 • Góð tölvukunnátta og þekking á Office 365
 • Verkvit og góð öryggisvitund
 • Jákvætt viðmót, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 • Gott vald á íslensku
 • Rík kostnaðarvitund

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga með heilsubrest sem stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði.

VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði.

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru Fagmennska, Virðing og Metnaður og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

Upplýsingar veitir Sólmundur Már Jónsson, mannauðsstjóri, solmundur@virk.is, s. 535 5700

Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2023. Umsóknir óskast fylltar út á alfred.is.

Hafa samband