Fara í efni

Þolinmæði mikilvægasti eiginleikinn

Til baka
Ellen María, Hanna Björk, Kamilla Hildur og Kristín.
Ellen María, Hanna Björk, Kamilla Hildur og Kristín.

Þolinmæði mikilvægasti eiginleikinn

Þjónustufulltrúar í móttöku VIRK

 

Fjórar konur fá sér sæti í fundarherbergi VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs á fjórðu hæð að Guðrúnartúni 1. Þær eiga það sameiginlegt að starfa sem þjónustufulltrúar í móttöku VIRK. Þær heita Ellen María Þórólfsdóttir, Hanna Björk Guðjónsdóttir, Kamilla Hildur Gísladóttir og Kristín Bjarnadóttir.

Á Kóvidtímum hafa þær gegnt framlínustörfum og ætla að upplýsa viðstaddan blaðamann um hvernig það hefur gengið og einnig um starfsvið sitt almennt. Kóvidtímum hafa þær gegnt framlínustörfum og ætla að upplýsa viðstaddan blaðamann um hvernig það hefur gengið og einnig um starfsvið sitt almennt.

„Í móttökuna hjá VIRK koma margir ýmislegra erinda, svo sem til að hitta lækni, sjúkraþjálfara, sálfræðinga eða aðra sérfræðinga sem starfa hér, ráðgjafa eða atvinnulífstengla. Við tökum á móti þeim sem eiga frátekna tíma og vísum þeim á rétta aðila,“ segir Ellen María er samtalið við þjónustufulltrúana hefst.

Má hver sem er koma í móttökuna? 
„Stundum kemur hingað fólk af götunni, sem er ekki í þjónustu hjá VIRK, til að leita sér upplýsinga. Við útskýrum hvernig ferlið fer fram og beinum því svo til læknis ef það vill sækja um þjónustu hjá VIRK. Núna eru færri á ferli en venjulega. Það gerir ástandið vegna Kóvid-19. Um tíma, í fyrstu bylgjunni, unnum við allar heima. Það gekk allt saman vel fyrir sig. Við skipulögðum okkur vandlega og það skilaði sér. Í þriðju bylgjunni í haust var almennri móttöku lokað hér um tíma, við vorum þá fljótar að komast í heimagírinn aftur, þær sem þess þurftu.“

Að sögn kvennanna starfa í móttökunni að jafnaði tveir þjónustufulltrúar í fullu starfi og tveir í hlutastarfi. Á fyrstu hæð er móttaka VIRK og einnig á fjórðu hæðinni.

„Við höfum starfað tvær og tvær saman á hvorum stað en undanfarna mánuði hefur móttakan á fjórðu hæðinni verið alveg lokuð vegna faraldursins. Nú er breytinga að vænta. Starfsemi VIRK flytur senn í Borgartún 18 og þá verðum við á einni hæð í móttökunni þar,“ segir Ellen María.

Samstarfskonurnar segjast hlakka til að fá að vinna allar saman á sömu hæðinni.

„Það verður ábyggilega gaman. Við þjónustufulltrúar sinnum tveimur til þremur símaskiptiborðum. Við fáum allskonar fyrirspurnir sem gerir vissulega þær kröfur að við séum vel inni í hinum ýmsu þáttum fjölbreytilegrar starfsemi VIRK. Við þurfum jafnvel að hafa upplýsingar um aðrar stofnanir, til dæmis Tryggingastofnun. – Við höfum margt á okkar könnu, jafnvel að panta flug fyrir sérfræðinga og þjónustuþega sé þörf á slíku,“ segir Hanna Björk.

„Hér ríkir starfsgleði, ys og þys. Enginn dagur er eins. Við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. Við erum stoltar af að vinna hjá VIRK sem er frábært fyrirtæki og gerir mikið gagn.“

Reynum að vera bakhjarlar

Getið þið leyst úr öllum spurningum sem til ykkar er beint? 
„Næstum því – en af og til kemur þó upp eitthvað nýtt og þá er bara að segja: „Augnablik“ – og fara svo að skoða málið og jafnvel leita upplýsinga í okkar kerfum eða á netinu. Fólkið sem kemur eða hringir í móttöku VIRK telur að við sem störfum hér hljótum að hafa svör við flestu,“ segir Hanna Björk. Samstarfskonur hennar samsinna þessum orðum. Allar hafa þær greinilega lent í slíkum kringumstæðum.

Hvað gerið þið ef fólkið sem til ykkar leitar er ekki sátt? 
„Við höfum tileinkað okkur ákveðið verklag. Við reynum að greina vanda og hjálpa eftir bestu getu í þeim málum sem að okkur snúa. Bæði gagnvart þeim sem hingað koma og einnig þeim sem hringja – ef það dugar ekki höfum við samband við sérfræðinga á hinum ýmsu sviðum. Við lokum ekki móttökunni og við skellum aldrei á,“ segir Hanna Björk.

Smám saman hefur myndast við borðið mikil samkennd sem lýsir sér í svipbrigðum og skilningsríkum brosum kvennanna, þetta er augljóslega reynsla sem þær eiga sameiginlega. Þær segjast hafa sótt námskeið og yfirmenn sjái til þess að upplýsingar um breytingar í starfseminni skili sér til þeirra fljótt og vel.

„Stundum hjálpumst við að þegar um er að ræða erfið símtöl. Leysum hvor aðra af þegar okkur finnst það hjálpa þeim sem við eigum samskipti við. Það gefur viðmælendum okkar tilfinningu fyrir að verið sé að gera það sem unnt er og þannig er það líka – jafnvel þótt svörin séu keimlík. Við reynum að vera bakhjarlar hver fyrir aðra ef þörf krefur,“ segir Kamilla Hildur.

Samstarfið í hópnum er gott

Fáið þið handleiðslu hjá sérfræðingum ef þörf er á? 
„Við getum fengið handleiðslu en þess gerist sem betur fer sjaldan þörf. Samstarfið milli okkar fjögurra sem vinnum saman í móttökunni er gott þótt við séum vissulega gríðarlega ólíkar. Við höfum allar ákveðna styrkleika en auðvitað einhverja veikleika líka. Einmitt af því við erum svona ólíkar þá getur orðið töluverð sveifla í samskiptunum. En ef eitthvað kemur upp innan okkar hóps sem þarf að ræða þá erum við ekki feimnar við það,“ segir Kamilla Hildur og lítur til samstarfskvennanna. Þær kinka kolli samsinnandi.

„Við þekkjumst vissulega orðið ansi vel og erum í raun samheldinn hópur enda erum við mest saman hér í móttökunni – þar er okkar staður,“ bætir Kamilla Hildur við.

Eruð þið með „allt á hreinu“ sem gerist innanbúðar hjá VIRK? 
„Það má segja það – allavega allt sem lýtur að starfseminni sem slíkri og hverjir eru við störf hér á hverjum tíma og annast verktöku. Undanfarið ár hefur óneitanlega verið áskorun. Margt er breytt frá hinum venjulegu kringumstæðum. En segja má að þetta hafi gengið glimrandi vel. Við tökum á móti öllum þeim sem þurfa að komast í mat hjá sérfræðingum,“ segir Kristín Bjarnadóttir.

„Hjá VIRK starfa fastráðnir sérfræðingar og einnig verktakar. Við þurfum að sjá um að tengja þá saman sem þess þurfa. Hingað leita margir af erlendum uppruna en VIRK pantar túlkaþjónustu þegar slíkrar þjónustu gerist þörf. Núna, á Kóvidtíma, hafa túlkar oft þurft að hringja í viðkomandi þjónustuþega héðan, þá er keypt bæði símaþjónusta og túlkaþjónusta svo einstaklingurinn sem um ræðir geti svarað spurningalistum og þess háttar. Þetta hefur allt gengið prýðilega. Þegar verst gegndi var aðeins hægt að taka á móti einum í einu hér inni vegna takmarkanna. Þeir sem koma þurfa að gæta sóttvarna, spritta sig og setja á sig grímu. Allt hefur þetta verið fremur tafsamt en gengið þó,“ segir Kristín.

Allt gert til að auðvelda starfið í móttökunni

Hafið þið verið áhyggjufullar vegna heilsu ykkar sjálfra? 
Allar fjórar þvertaka fyrir slíkt. „Alls ekki, við höfum gætt okkar vel, notað handþvott, spritt og grímur. Á okkar verksviði hefur einnig verið að sjá um að sótthreinsa og undirbúa fundarherbergi og fleiri rými fyrir notkun. Við tökum líka fram við fólk sem hefur samband að það megi alls ekki koma ef það er með flensulík einkenni. Ætli megi ekki segja að hér hafi verið meira umstang en venjulega er,“ segir Hanna Björk.

Hafið þið sloppið við Kovidsmit?
„Já. Við höfum reyndar farið í sýnatöku. Haft smávægileg einkenni og þá farið í kóvidpróf eins og vera ber. Heima biðum við svo eftir svari sem reyndist neikvætt í öllum tilvikum. Síðan komum við bara aftur til starfa hér,“ segja þær.

„Þess ber að geta að allt hefur verið gert hér til þess að auðvelda okkur starfið í móttökunni. Okkur hafa boðist plasthlífar, grímur, hanskar, spritt og allt það sem vörn er talin í. Við fjórar lítum hins vegar á okkur sem „eina kúlu“. Við erum ekki með grímur okkar í millum. Við gætum okkar líka vel utan vinnu, erum ekki á neinu flakki,“ segir Kamilla Hildur.

Hefur aðsóknin aukist til VIRK á undanförnum mánuðum?
„Nei, ekki ennþá. Allt hefur þetta stýrst af faraldrinum. Fólk fór minna til læknis eftir því sem smitum fjölgaði. Þegar smitum fækkaði óskaði fólk fremur eftir að komast í þjónustu hjá VIRK. Hins vegar má sennilega búast við fjölgun þjónustuþega þegar faraldrinum lýkur,“ segir Ellen María.

Þolinmæði mikilvægasti eiginleikinn

Hvaða eiginleika teljið þið mikilvægastan í ykkar starfi? 
„Þolinmæði,“ svara allar fjórar í kór og hlæja. „Gildi VIRK eru – fagmennska, virðing og metnaður – ætli megi ekki bæta þolinmæði við í okkar tilviki,“ segir Kristín.

Allar eru konurnar í móttökunni vel menntaðar. Ellen María er sjúkraliði og heilbrigðisgagnafræðingur. Hanna Björk er nemi í heilbrigðisgagnafræði og söngkennari. Kamilla Hildur er kennari og förðunarfræðingur og Kristín er ferðafræðingur og með próf frá NTV í skrifstofu- og tölvunámi.

Þær eru sammála um að margþætt menntun geri þær sem heild skilningsríkari starfsmenn og bæta því við að vinnan í móttökunni sé bæði skemmtileg og fjölbreytt.

„Hér ríkir starfsgleði, ys og þys. Enginn dagur er eins. Við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. Við erum stoltar af að vinna hjá VIRK sem er frábært fyrirtæki og gerir mikið gagn,“ segja þessar glaðbeittu samstarfskonur – þjónustufulltrúarnir í móttökunni hjá VIRK Starfsendurhæfingarsjóði.

Texti: Guðrún Guðlaugsdóttir
Mynd: Lárus Karl Ingason

Viðtalið birtist fyrst í ársriti VIRK 2021.


Fréttir

21.07.2023
18.07.2023

Hafa samband