Fara í efni

Tilvísandi aðilar

VIRK veitir ekki heilbrigðisþjónustu en leggur áherslu á gott samstarf við fagaðila innan heilbrigðiskerfisins og þá sérstaklega heimilislækna og annað fagfólk innan heilsugæslunnar.
 
Ráðgjöfum VIRK ber að hafa samband við heimilislækni eða meðhöndlandi lækni einstaklings við mótun endurhæfingaráætlunar og til að fá nauðsynlegar upplýsingar sem geta varðað framgang starfsendurhæfingar.
 
Læknar sendi inn beiðni um þjónustu fyrir einstaklinga til VIRK ef þeir uppfylla ákveðin skilyrði.
 

Ekki er tekið við beiðnum um þjónustu VIRK nema að þær berist á þar til gerðu beiðnaformi sem finna má hér fyrir neðan og í Sögukerfinu. Ástæðan er sú að mikilvægt er að fá þær upplýsingar sem beðið er um á beiðnaformi VIRK s.s. vinnusögu og stöðu á vinnumarkaði til að hægt sé að afgreiða beiðnir á sem skilvirkastan hátt.

Mælst er til þess að beiðnir séu sendar í gegnum Sögukerfið en þeir læknar sem ekki hafa aðgang að Sögukerfinu geta nálgast beiðni um þjónustu hér að neðan, prentað út og sent á Inntökuteymi VIRK, Guðrúnartúni 1, 105 Reykjavík.
 
Hér má finna beiðni beiðni læknis um þjónustu hjá VIRK.

Ítarlegt vottorð vegna starfsendurhæfingar

Í einhverjum tilfellum getur verið nauðsynlegt að fá ítarlegri upplýsingar um heilsufar einstaklingsins og áhrif þess á færni. Þetta getur t.d. átt við þegar vantar upplýsingar um heilsubrest einstaklings eða heilsufar einstaklings hefur breyst á starfsendurhæfingartímabilinu.

Þegar þetta á við er óskað eftir upplýsingum sem skipta máli vegna starfsendurhæfingar/sérhæfðs mats. Tengill á sérstakt eyðublað er hér að neðan.

Hægt er að fylla út sjálft formið eða skrifa læknabréf m.t.t. upplýsinga sem kallað er eftir í forminu. Þegar niðurstöður mats liggja fyrir er haldinn skilafundar og er þá mjög gagnlegt að heimilislæknir sitji þann fund.
 

Aðkoma ráðgjafa VIRK að gerð endurhæfingaráætlana í tengslum við endurhæfingarlífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins

Eitt af hlutverkum ráðgjafa VIRK er að vinna starfsendurhæfingaráætlun með einstaklingum sem eru í þjónustu. Við upphaf þjónustu er unnið grunnmat sem m.a. felst í upplýsingaöflun um stöðu og líðan einstaklings, kortlagningu á styrkleikum og hindrunum og þarfagreiningu varðandi endurhæfingarleiðir. Í kjölfarið er í samráði við meðhöndlandi lækni og eftir atvikum aðra meðferðaraðila, sett upp áætlun um endurkomu til vinnu / starfsendurhæfingaráætlun. Þegar heilsufarsvandi er flókin fer einstaklingur í ítarlegra mat, svokallað sérhæft mat og byggir þá starfsendurhæfingaráætlun á niðurstöðum þess. Þegar einstaklingur í þjónustu VIRK hefur þörf fyrir endurhæfingarlífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins kemur ráðgjafi að gerð, utanumhaldi og eftirfylgd með endurhæfingaráætlun.

• Meginskilyrði fyrir veitingu endurhæfingarlífeyris er að umsækjandi taki þátt í
endurhæfingu með starfshæfni að markmiði.
• Endurhæfingaráætlun vegna endurhæfingarlífeyris er alltaf unnin í samráði við
einstakling og ef mögulegt er þann lækni sem skrifar læknisvottorð vegna
endurhæfingarlífeyris. Mikilvægt er að sú áætlun sem sett er upp sé í samhengi við þá
færnisskerðingu sem vottorðið bendir á og er því æskilegt að ráðgjafi fái afrit af
vottorðinu.
• Einnig þarf endurhæfingaráætlunin að taka mið af samskiptum við meðhöndlandi aðila
og upplýsingaöflun í grunnmati.
• Niðurstöður úr sérhæfðu mati er ítarleg endurhæfingaráætlun.

Mikið er um að einstaklingum sé vísað til ráðgjafa vegna endurhæfingaráætlunar. Ráðgjafar VIRK geta ekki búið til endurhæfingaráætlun fyrir TR við fyrstu komu einstaklings til ráðgjafa. Ef bráð þörf er á framfærslu og læknir búinn að senda vottorð vegna endurhæfingarlífeyris til TR eru vinnureglur VIRK eftirfarandi.
 
Þegar einstaklingur kemur nýr inn í þjónustu og þarf endurhæfingaráætlun strax:
• Ráðgjafi metur samkvæmt vinnureglum VIRK hvort einstaklingur eigi erindi í og hafi
þörf fyrir þjónustu VIRK. Ef ljóst er að svo sé hefst vinna við ráðgjöf og
upplýsingaöflun í grunnmati. Sá læknir sem skrifar vottorð vegna
endurhæfingarlífeyris ber ábyrgð á gerð fyrstu áætlunar ef einstaklingur er ekki
kominn í þjónustu og grunnmat ekki hafið þegar vottorð er skrifað. Ráðgjafi getur
tekið við utanumhaldi hennar og bætt við hana þegar kemur að endurnýjun.
Einstaklingi er því bent á að snúa sér til læknis hvað varðar nauðsynlegar upplýsingar
og gögn sem þurfa að sendast til TR til að bregðast við brýnni framfærsluþörf
einstaklingsins.
• Ef um er að ræða endurnýjun endurhæfingaráætlunar til TR fær einstaklingur þau
skilaboð að áætlun verði unnin í samvinnu við lækni eða annan meðhöndlandi aðila
eftir atvikum. Ráðgjafi leitar eftir upplýsingum um þá áætlun sem hefur verið í gangi
og áframhaldandi markmið hennar og vinnur áætlun út frá því.
Þegar ofangreint á við afhendir ráðgjafi einstaklingi eða sendir inn til TR (og eftir
atvikum lækni viðkomandi) eftirfarandi staðfestingu:
„Einstaklingur er kominn í þjónustu hjá ráðgjafa VIRK. Unnið er að nánari upplýsingaöflun um stöðu og líðan einstaklings með Grunnmati ráðgjafa í samvinnu við lækni og meðhöndlandi aðila þannig að starfsendurhæfing geti orðið sem markvissust. Í framhaldi af því verður send endurhæfingaráætlun til TR fyrir einstaklinginn, í síðasta lagi eftir 2 mánuði."
 
Getum við bætt efni síðunnar?

Hafa samband